Leren Goochelen

Tweemaal per jaar richt de K.VGB een basiscursus goochelen in. Deze cursus heeft bij elke editie een enorm succes. In deze cursus laten we je kennis maken met de verschillende taken van de goochelkunst: Toneel -,close up, mentalisme,manipulatie….Die gerichte keuze maak je later zelf uit. Tijdens de lessen werken we vooral op de basistechnieken die je kan gebruiken om later verder op te bouwen. Onze lesgevers geven je steeds alle steun om je zo goed mogelijk op weg te zetten, maar zoals bij alle kunstvormen, is er slechts één enkel wondermiddel om tot mooie resultaten te komen: oefening, oefening en oefening. Alle begin is moeilijk, maar een goede motivatie overwint alles!!!

Een goede goochelaar weet zijn of haar publiek steeds tot het uiterste te boeien! Hiervoor is een goede techniek uiteraard noodzakelijk, maar ook interactie met het publiek en toneelhouding zijn broodnodig om een goede act te brengen. Ook hier wordt aandacht aan bested op onze cursus.

We werken met maximum 6 kandidaten per sessie, dit om efficiënt te kunnen bijsturen en de kandidaten optimaal te kunnen begeleiden. De lessen gaan steeds door op een voormiddag in het weekend in het K.VGB-lokaal. Dit is gelegen op de Hoofdfrontweg te Hoboken (ter hoogte van pijlen – outfort) 10u-12u. Na de lessenreeks volgt een korte evaluatieproef.
De cursus wordt ingericht bij een minimum aantal van drie deelnemers. Indien dit aantal niet bereikt zou worden, verwittigen we u per mail.

Goochelen is een kunst voor jong en oud, daarom staat onze cursus open voor alle leeftijden vanaf 10 jaar. Op zes lessen van elks 120 minuten, dompelen we je onder in de mysterieuze wereld van de magie! De kostprijs voor de cursus bedraagt 30 € aansluitingsgeld voor het werkjaar en 60 € cursusbijdrage. Deze bijdrage is all-inclusive: alle goochelmateriaal en drank zitten er reeds in vervat!!!
Een zeer goede motivatie is vereist.
Inschrijven kan tot uiterlijk 01/03/2023.

Inschrijvingsformulier Basiscursus  goochelen  K.VGB Voorjaar 2023

BETALING: U bent reeds lid K.VGB                …………………………. 60 €

                    U bent nog geen lid K.VGB           30 € + 60 €  …………  90 €*
                    *lidgeld sympathisant 30 € +cursus 60 €

Rekening K.VGB   BE 74 7795 9380 2207   vermelding naam leerling/cursus voorjaar 2023

NAAM ……………………………………………..      VOORNAAM……………………

STRAAT………………………………………………      NR…….         BUS……………

POSTCODE………………………    GEMEENTE…………………………………………

TEL/  MOBIEL …………………………………EMAIL ……………………………………..

GEBOORTEDATUM  ………../………………/……………..

IK HEB DE K.VGB LEREN KENNEN DOOR ……………………………………………

IK GOOCHEL ZELF   /        AL EEN BEETJE                    NOG NIET

MIJN INTERESSE GAAT UIT NAAR:

TONEEL       MANIPULATIE       CLOSE UP       MENTALISME   GEEN KEUZE

………………………………………schrijft zich in voor de basiscursus voorjaar 2023

Startdatum:  zondag 12 maart  2023 .         
Graag die dag reeds  aanwezig  te 09:30u  voor mededelen van algemene info
Andere lesdagen  : aanvang 10u –  toegang vanaf  09,50u
De volgende lesdata worden tijdens de eerste les in overleg lesgevers/cursisten bepaald. Gelieve uw agenda bij de hand te hebben.

Het bedrag van ……………………. € wordt overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer en dit ten laatste op  01-03-2023

De eerste 6 kandidaten worden toegelaten! Betaling ter plaatse kan ook maar

U riskeert dat de cursus  dan volzet is.(raadpleeg het  secretariaat
Gelieve steeds voor 10u telefonisch te verwittigen bij onverwacht oponthoud.

M.Janssens –secretaris      0477 23 89 54        secretariaat@vgb-club.be