Leren Goochelen

DE KONINKLIJKE VLAAMSE GOOCHELAARS VAN BELGIE vzw

BASISCURSUS GOOCHELEN  –  VOORJAAR 2024- K.VGB

Afhankelijk van de vraag en de interesse richten de leden van de K.VGB tweemaal per jaar  een basiscursus goochelen in .

Deze cursus heeft bij elke editie een enorm succes .

De kunst van het goochelen kan je onderverdelen in verschillende takken:

Toneel -,close up, mentalisme, manipulatie  ,toneel, algemeen goochelen
Die gerichte keuze maak je later zelf uit.

Wij werken vooral op de basistechnieken waarop verder gebouwd kan worden.

Door veel oefenen en uiteraard met de raad van onze lesgevers trachten we U

zo goed mogelijk op weg te zetten.

Er wordt vooral gewerkt aan de technieken  maar ook de interactie met het publiek en de algemene toneelhouding   krijgen aandacht;

We werken met maximum minimum 3 en maximum 6  kandidaten per cursusreeks, dit om efficiënt te kunnen bijsturen en de kandidaten optimaal te kunnen begeleiden. De lessen gaan steeds door op zaterdag- of zondagvoormiddag in het K.VGB-lokaal dus op verkeersluwe momenten.  Locatie : KVGB-lokaal Hoofdfrontweg 3  te Hoboken (ter hoogte van pijlen jord / outfort)  10u-12u

Na de lessenreeks volgt een korte evaluatieproef- VOORJAAR 2024

 Voorwaarden tot deelname:

Minimumleeftijd : 9/10  jaar  /    voor jongeren en volwassenen
Aansluiting werkjaar KVGB – lidgeld 2024  –  30 €/jaar
voor  de cursist ende  inwonende familieleden

Cursusbijdrage- 6 lessen van 120 minuten, goochelmateriaal en ter plaatse drank  inbegrepen  70 €

Een zeer goede motivatie is vereist!

Inschrijven kan tot uiterlijk 20-02-2024

De cursus wordt ingericht bij een minimum aantal inschrijvingen van 3 deelnemers.
Indien het minimum aantal kandidaten niet bereikt wordt verwittigen we u per mail

Locatie:Hoofdfrontweg-Hoboken  voorbij sporthall Sorgvliedt volg pijlen outfort)

INSCHRIJVINGSFORMULIER BASISCURSUS K.VGB  VOORJAAR 2024.

Volledig in te vullen en te zenden naar het secretariaat K.VGB

BETALING: U bent reeds lid K.VGB                …………………………. 70 €

                    U bent nog geen lid K.VGB           30 € + 70 €  ………… 100 €*
                    *lidgeld sympathisant 30 € +cursus 70 €

Rekening K.VGB   BE 74 7795 9380 2207  vermelding lg/cursus voorjaar 2024

NAAM ……………………………………………..      VOORNAAM……………………

STRAAT………………………………………………      NR…….         BUS……………

POSTCODE………………………    GEMEENTE…………………………………………

TEL/  MOBIEL …………………………………EMAIL ……………………………………..

GEBOORTEDATUM  ………../………………/……………..

IK HEB DE K.VGB LEREN KENNEN DOOR ……………………………………………

IK GOOCHEL ZELF   /        AL EEN BEETJE                    NOG NIET

MIJN INTERESSE GAAT UIT NAAR.

TONEEL       MANIPULATIE       CLOSE UP       MENTALISME   GEEN KEUZE

………………………………………schrijft zich in voor de basiscursus voorjaar 2024

Startdatum:  zondag …10…maart  2024 .         
Graag die dag reeds  aanwezig  te 09:30u  voor mededelen van algemene info
Andere lesdagen  : aanvang 10u –  toegang vanaf  09.45 u
De volgende les-data worden tijdens de eerste les in overleg lesgevers/cursisten bepaald. Gelieve uw agenda bij de hand te hebben.

Het bedrag van ……………………. € wordt overgeschreven op bovenvermeld rekeningnummer en dit ten laatste op  20-02-2024

De eerste 6 kandidaten worden toegelaten! Betaling ter plaatse kan ook maar U
riskeert dat de cursus  dan volzet is.(raadpleeg het  secretariaat )
Gelieve steeds voor 09.30u telefonisch te verwittigen bij onverwacht oponthoud.

M.Janssens –secretaris      0477 23 89 54        secretariaat@vgb-club.be    

Locatie  : Hoboken   –  randgemeente van Antwerpen.

                Omgeving:  Sporthall SORGHVLIEDT-Park Hoboken

                Hoofdfrontweg 3 –  eerste lokaal op de linkerkant(kleine deur)

                In het lokaal GEEN GSM ontvangst.

                U kan ons in het lokaal bereiken via  nr.  03 / 829 10 19

Nuttige telefoonnummers :

SECRETARIS    0477 23 89 54     Janssens Maggie

Te verwittigen bij mogelijke afwezigheid of bij laattijdige aankomst

NUTTIGE  NUMMERS

LESGEVER            0474 79 56 12      Verhaert Peter

LESGEVER            0497 21 29 36        Antonis Kevin

SECRETARIAAT    0477 23 89 54  Janssens Maggie

Kandidaten die gebracht worden en moeten afgehaald worden:

De begeleider (chauffeur) kan tijdens de les een mooie natuurwandeling maken rond het hoofdfront. Het zwembad -Sorgvliedt (200m verder) is op zondagvoormiddag ook   geopend .
Bij minder fraai weer kunnen de begeleiders achteraan in de zaal plaatsnemen.  In de zaal is wegens de dikke muren moeilijke
of geen internetverbinding.Wel connectie in de hall van het lokaal
en buiten.

Inschrijvingen voor 20-02-24 secretariaat @kvgb.be

Met vriendelijke groet,  M.Janssens-secretaris