Geschiedenis

De K. VGB kan bogen op een rijke geschiedenis die reeds meer dan drie kwart eeuw terug reikt. Graag nemen we u mee op een boeiende tocht van meer dan 75 jaar goochelgeschiedenis:

In mei 1945 werd door de Engelse dominee Brown, de ‘Antwerp Magic Table‘ gesticht in de antwerpse zeemanswijk. De Flying Angle aan het Van Schoonbekeplein was hun eerste clublokaal. Zoals elke vereniging bleef ook de ‘Antwerp Magic Table’ niet gespaard van onenigheid. Een onbenullige twist tussen dhr. Lewis en Zannoni, leidde tot de breuk.

De heren Zannoni, Ceustermont, Rikkers en Pasmans gaven hun ontslag en begaven zich ten huize van dhr. Zannoni in de Dambruggestraat te Antwerpen. Diezelfde avond werd door deze 4 heren een nieuwe club gesticht, de ‘Vlaamse Goochelaars’. De heer Rikkers vroeg om er ‘van België’ aan toe te voegen. Het klonk te flamingant en dat was in 1947 niet aanvaardbaar. Dat deze beslissing van november 1947 zou leiden tot wat later de grootste goochelvereniging in het vlaamse landsgedeelte van België zou worden was niet te voorzien. In 1948 kende de club een groei tot 20 werkende leden waaronder 7 beroepsgoochelaars.

Als dan pater Taloen toetrad tot de club, vond deze een onderkomen in de instellingen van het St. Ignatius Instituut in de Prinsenstraat. In januari 1950 werd dhr. Kleynen verkozen tot voorzitter van de vereniging. Statuten werden opgesteld en een volledig bestuur werd verkozen. Voorzitter dhr. Kleynen, ondervoorzitter dhr. Ceurstemont, dhr. Hardy secretaris, feestbestuurder dhr. Cammaert, archivaris dhr. Pasmans en dhr. Belmans raadslid.

De naam van de club werd gewijzigd in ‘Vereniging der Vlaamse Goochelaars van België‘. Na in verschillende lokalen gehuisvest te zijn zoals: De Ton (Pelikaanstraat), De Klok (Klapdorp), de X-bar (Appelmansstraat), De Phare (Koningin Astridplein), biljart Palace (Koningin Astridplein), De Sinjoor (Grote Markt), Zaal Bart (Merksem) kwamen ze terecht in een eigen lokaal, gelegen in Fort VIII te Hoboken.

In 1985 werd een VZW opgericht waardoor de vereniging een eigen rechtspersoonlijkheid kreeg (De Vlaamse Goochelaars van België-vzw). Begin 2003 werd ons door de gouverneur de koninklijke titel overhandigd.
Het bestuur en de werkende leden (ongeveer 40) gesteund door een groot aantal sympathisanten zorgen voor een groeiend voortbestaan. We kunnen er ons op verheugen dat er door onze leden reeds verschillende successen geboekt zijn op internationale goochelwedstrijden. Velen zijn bekend door media-optredens (shows, TV).

Onze toekomst is verzekerd door een uitstekende jeugd welke door de ervaren leden de juiste knepen van het vak worden bijgebracht. Het doel van onze vereniging is vooral de samenwerking tussen de verschillende goochelaars en goochelverenigingen te bevorderen zowel in binnen- als buitenland. Ook het stimuleren van de jeugd en de geïnteresseerden om tot de magische kringen toe te treden behoort tot de doelstelling.

Tevens proberen wij de ‘kunst’ te bevorderen bij de Belgische mediagroeperingen. Intern worden er verschillende samenkomsten belegd,o.a. wetenschappelijke voordrachten, demonstratieavonden, aangepaste filmvoorstellingen en studiereizen. De vereniging kan haar medewerking onbaatzuchtig verlenen aan liefdadige instellingen die voor hun feestavonden beroep op haar doen.